การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

PCRU Academic Ranks

ขั้นตอนการขอตำแหน่งวิชาการฯ

เอกสารที่ใช้ขอตำแหน่งวิชาการฯ

ประกาศ

ติดต่อเรา

คุณยุพารัตน์ รังษีสกรณ์
ฝ่ายงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง:

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

อีเมล์:

คุณยุพารัตน์ (yuparut.r@pcru.ac.th)

โทรศัพท์:

056-717100 ต่อ 7407

เวลาทำการ:

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 น. - 16:30 น.